การให้บริการของเครือข่ายไร้สาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

โครงการอินเทอร์เน็ตไร้สาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและ อุปกรณ์ไร้สาย ด้วยมาตรฐาน IEEE 802.11b, IEEE 802.11g และ IEEE 802.11n หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ Wi-Fi 

ผู้ใช้งานที่มีบัญชีผู้ใช้งานไอที ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนที่อยู่อุปกรณ์ เพื่อใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายได้ทันที

**บุคลากร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                 : ที่ไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน [
คลิกที่นี่
                 : มีบัญชีแล้วเพิ่ม Mac Address อุปกรณ์ [คลิกที่นี่]

**นักศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนใช้งาน @JumboPlus สามารถใช้ username และ password เดียวกับ @JumboPlus

รายชื่อชุดการให้บริการ(SSID)ของ Eng_WiFi

  • @Eng_WiFi สำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ใช้งาน @JumboPlus อยู่แล้ว สามารถเข้าใช้งานโดยใช้ Username (@cmu.ac.th) และ Password เดียวกัน
  • @Eng_WiFi สำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายไร้สายและอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยโดยมีการเข้ารหัสสัญญาณ ต้องลงทะเบียนที่อยู่ประจำอุปกรณ์ก่อน จากนั้นตั้งค่าเพิ่มเติมบนอุปกรณ์ การเข้าสู่ระบบจะทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวหลังจากนั้นอุปกรณ์จะจดจำการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ และสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์เพื่อใช้งานได้สูงสุด 5 อุปกรณ์ อ่านวิธีการลงทะเบียนอุปกรณ์และตั้งค่าบนอุปกรณ์ได้ที่ คู่มือ ในส่วนของ @Eng_WiFi