ขั้นตอนการใช้งาน

  1. เตรียมหมายเลข mac address ของอุปกรณ์ให้พร้อม คลิกเพื่อดูวิธีหา mac address
  2. ลงทะเบียนหมายเลข mac address ของอุปกรณ์ คลิกเพื่อดูวิธีลงทะเบียน
  3. สำหรับ Windows สร้าง Profile สำหรับการเชื่อมต่อ คลิกเพื่อดูวิธีการสร้าง Profile สำหรับ Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1
  4. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่าน คลิกเพื่อดูวิธีการเชื่อมต่อ